Мананцарууд олон үндэсний стандартыг хамтран боловсруулахад оролцсон

Мананцарууд нь Үндэсний Автомашины Стандартчиллын Техникийн Хорооны Цахилгаан Тээврийн хэрэгсэл, Дэд хорооны цахилгаан аккумуляторын стандартын ажлын хэсэг, Цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмжийн стандартчиллын техникийн хороо, Литиум ион батерейны үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн стандартын ажлын хэсэг, Аж үйлдвэр, мэдээллийн технологийн яамны бүрэн эрхт гишүүн юм. Литийн ион батерейны аюулгүй ажиллагааны стандартын тусгай ажлын хэсэг. Мананцар нь үндэсний 4 стандартын төслийг боловсруулахад оролцсон, (GB / T31486-2015) "Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн цахилгаан батерейны цахилгаан гүйцэтгэлийн шаардлага ба туршилтын арга", (GB / T31484-2015) "Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн цахилгаан батерейны ашиглалтын хугацааны шаардлага ба туршилтын арга, ( GB / T38331-2019) "Лити-ион батерейны үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага", (GB / T38661-2020) "Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн батерейны менежментийн системийн техникийн нөхцөл."

pic5

Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 07-2020