• Li-ion батерейны эцсийн бүтээгдэхүүний туршилт

Li-ion батерейны эцсийн бүтээгдэхүүний туршилт